Anh Em Siêu Nhân Cuồng Phong – Tập 44 (Siêu Nhân Hay Nhất)