5 Anh Em Siêu Nhân Gao – Tập 35 : Thanh Kiếm Gao Vua Bị Cướp