5 Anh Em Siêu Nhân Gao [Bản Đặc Biệt] – Đậu Ma Hồi Sinh Chúa Tể Quái Vật