4K || DUYÊN DÁNG ÁO DÀI VIỆT || Lưu giữ nét đẹp văn hóa ở làng áo dài Trạch Xá, Ứng Hoà, Hà Nội