#3 Người Vẽ Ước Mơ | MC Quang Bảo SỐC khi cùng Lâm Vỹ Dạ làm việc quần quật chỉ để nhận 50 ngàn đồng