[20/04/2020] hello !! cố gắng về TĐ nâng tầm VCS B