1 click tạo usb boot hỗ trợ cả 2 chuẩn uefi và legacy, tạo usb boot cài window