សូមម៉ែលក់ដី/xin mẹ bán đất – trà ôn – vĩnh long – 2 chi áo tím chơi hết mình luôn